RSS RSS

» Fondacija » Misija

Misija

FONDACIJA PRINCEZE JELISAVETE “TEMELJ SRPSTVA” PRESTALA JE SA RADOM 2012. GODINE. 

Fondacija princeze Jelisavete Karađorđević osnovana je u decembru 1990. godine u Njujorku, kao neprofitna i nepolitička humanitarna organizacija, u skladu sa propisima države Njujork, a ubraja se među nevladine organizacije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih Nacija.

Tokom više od dve decenije svog postojanja, Fondacija je sa uspehom delovala na nekoliko važnih polja:

  • prikupila je i distribuirala humanitarnu i medicinsku pomoć u višemilionskoj dolarskoj vrednosti, kojom je deci i drugim žrtvama rata u bivšoj Jugoslaviji obezbedila hranu, odeću i zdravstvenu negu koja im je bila neophodna;
  • pružila je podršku i obezbedila zdravstvenu negu ljudima sa hendikepom – kako kroz nabavku proteza i komponenti za njihovo servisiranje za brojne pacijente širom regiona, tako i kroz organizovanje profesionalnog usavršavanja na planu upotrebe novih materijala i tehnologija u izradi orto-protetičkih pomagala, namenjenog medicinskim radnicima iz Srbije i okruženja;
  • razvila i realizovala program “Helping Hearts” koji je imao za cilj da pomogne beogradskom Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, putem stručnog usavršavanja medicinskog osoblja, donacija u lekovima i medicinskoj opremi, kao i hirurškim zahvatima na otvorenom srcu za desetine mališana sa urođenim srčanim manama, čime je na najkonkretniji mogući način doprinela smanjivanju liste životno ugrožene dece;
  • razvila i realizovala nekoliko programa iz domena ekologije i održivog razvoja, negujući ekološku svest kod dece u regionu i svetu;
  • osnovala Fond za talentovanu decu, sa ciljem da pruži podršku darovitim mališanima sa prostora bivše Jugoslavije i pomogne im da razviju svoje potencijale i ispune snove, ne diskriminišući ih po političkim, ideološkim, rasnim niti religioznim osnovama.

Plemenita ideja koja stoji iza osnivanja „Fonda za talentovanu decu“ poslednjih godina je predstavljala zaštitni znak Fondacije princeze Jelisavete. Dvadeset godina humanitarnog rada, tokom kojih je Fondacija neumorno nastojala da olakša patnje žrtvama rata u bivšoj Jugoslaviji, unese toplinu u živote dece bez roditeljskog staranja, a hendikepiranima pomogne da naprave novi sigurni korak, uverile su princezu Jelisavetu da u ljudskim bićima postoji potencijal koji se može odnegovati do neslućenih razmera.

Upravo iz tog razloga, Fondacija je, nakon završetka ratnih sukoba, prevashodno bila posvećena očuvanju kulture i nasleđa Srbije kroz pružanje podrške darovitim muzičarima, likovnim umetnicima, glumcima, književnicima, naučnicima i sportistima. Operska pevačica, sopran Nataša Tasić-Knežević, glumica Jelena Stupljanin, muzikolog Rastko Jakovljević i muzičar Momir Novaković samo su neki među talentovanim mladim ljudima o kojima se brinula Fondacija princeze Jelisavete, ponosna što ima priliku da učestvuje u njihovom umetničkom i profesionalnom razvoju.

Saznajte više…