RSS RSS

» Fondacija » Događaji/Projekti » Fondacija princeze Jelisavete ušla pod okrilje Ujedinjenih nacija

Fondacija princeze Jelisavete ušla pod okrilje Ujedinjenih nacija

Fondacija princeze Jelisavete je u decembru 1994. godine postala jedna od nevladinih organizacija–članica Ujedinjenih nacija.

Od svog nastanka, Ujedinjene nacije nastoje da donesu mir, jedinstvo i napredak narodima širom sveta, a njihovo delovanje uspostavlja visoke standarde čijem postizanju teže sve humanitarne organizacije. Fondacija princeze Jelisavete je, upravo iz tog razloga, izuzetno ponosna na činjenicu da je primljena u UN kao pridružena nevladina organizacija (NGO) u okviru Odeljenja za javno informisanje (UN DPI), službe koja nevladinom sektoru omogućava pristup telima Ujedinjenih nacija, te širenje informacija o pitanjima koje Ujedinjene nacije smatraju značajnima, kako bi javnost bolje razumela misiju i ciljeve čije ostavarivanje nevladine organizacije zastupaju.

Ušavši pod okrilje najmoćnije organizacije sveta, Fondacija princeze Jelisavete stekla je pravo da prisustvuje na sastancima brojnih UN komisija. Iako bez prava glasanja, Fondacija je ovim došla u priliku da svoje programe, misiju i stavove efikasno predstavi publici koja ima istinsku moć da pomogne. Osim što je zadobila kredibilitet i potvrdu na globalnom nivou, Fondacija princeze Jelisavete je, zahvaljujući prijemu u UN, stekla i bolji pristup prostorima bivše Jugoslavije i konkretniji uvid u to šta je sve potrebno uraditi kako bi se zbrinule izbeglice i ratna siročad. Takođe, Fondacija je u prošlosti nailazila na teškoće prilikom slanja i raspodele medicinske pomoći, jer su pošiljke zadržavane na graničnim prelazima, gde su čekale zvaničnu dozvolu od Ujedinjenih nacija, zbog čega su preko potrebne humanitarne zalihe kasno stizale na svoje odredište. Fondacija princeze Jelisavete je u UN DPI ušla sa nadom da će joj upravo njen novi status olakšati ostvarivanje humanitarne misije kojoj se posvetila.