RSS RSS

» Fondacija » Istorijat

Istorijat

Fondacija princeze

Jelisavete Karađorđević

Hronologija aktivnosti

Fondacija princeze Jelisavete Karađorđević osnovana je decembra 1990. godine u Njujorku, kao neprofitna i nepolitička humanitarna organizacija, u skladu sa propisima države Njujork, a ubraja se među nevladine organizacije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih Nacija. Tokom više od dve decenije svog postojanja, Fondacija je prikupila humanitarnu i medicinsku pomoć u višemilionskoj dolarskoj vrednosti, kojom je deci i drugim žrtvama rata u bivšoj Jugoslaviji obezbedila hranu, odeću, rehabilitaciju i zdravstvenu negu koja im je bila neophodna. Danas Fondacija sa velikim zadovoljstvom dodeljuje stipendije i pruža podršku mladim ljudima talentovanim u oblastima umetnosti, muzike, nauke i sporta.

Fondacija princeze Jelisavete “Temelj srpstva” prestala je sa radom 2012. godine, zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Sa ponosom vam predstavljamo najvažnije aktivnosti Fondacije i kneginje Jelisavete, razvrstane po godinama:

2012. · 2011. · 2010. · 2009. · 2008.

2007. · 2006. · 2005. · 2004. · 2003.

2002. · 2001. · 2000. · 1999. · 1998.

1997. · 1995-1996 · 1994. · 1993.

1992. · 1991. · 1990. · 1989.