RSS RSS

» Fondacija » Istorijat » 1998.

1998.

Princeza Jelisaveta uručila pomoć Domu za nezbrinutu decu Fondacija princeze Jelisavete je 1998. godinu otvorila januarskom posetom Srbiji, prilikom koje je princeza Jelisaveta ponovo posetila sirotište u Zvečanskoj ulici u Beogradu, kako bi deci uručila neophodnu odeću. Odmah potom, predstavnici Fondacije obišli su manastir Divostin u blizini Kragujevca, koje pod svojim okriljem neguje 30 devojčica koje su ostale bez roditelja tokom rata u  Bosni i Hrvatskoj. Princeza Jelisaveta je manastiru lično uručila potrepštine i hranu koje je Fondacija nabavila kako bi olakšala patnje malih izbeglica.

Fondacija princeze Jelisavete je u martu poslala u Beograd još jednu veliku humanitarnu pošiljku koja je sadržala tri klima-uređaja za Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, kao i veštačka stopala i veću količinu sirovina za izradu proteza, namenjenu Zavodu za ortopedsku protetiku RUDO.

Princeza Jelisaveta i dr Novik na Institutu MAJKA I DETE U okviru programa “Helping Hearts”, Fondacija princeze Jelisavete i ICHF su organizovali nekoliko dolazaka dr Novika i njegovog tima na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Beogradu, a pri svakom dolasku bolnici je uručena značajna humanitarna pomoć u stotinama kutija preko potrebnih lekova i hirurškog materijala, vrednih desetine hiljada američkih dolara. Volonterski ICHF timovi koji su operisali jugoslovensku decu izvodili su komplikovane operacije na najmlađim i najosetljivijim pacijentima Instituta, kao i na onim mališanima koji su imali najteže srčane mane, dok su beogradske kolege obučavali za jednostavnije zahvate koje ubuduće mogu samostalno da obave.

Tokom 1998. godine, Fondacija princeze Jelisavete proširila je svoje aktivnosti na planu humanitarne orto-protetičke pomoći na saradnju sa Svetskim fondom za rehabilitaciju. Princeza Jelisaveta je u društvu Entonija Starosa (Anthony Staros), glavnog konsultanta Fonda, posetila Banja Luku, gde su se susreli sa predsednicom Republike Srpske Biljanom Plavšić i drugim državnim zvaničnicima, kako bi razgovarali o restruktuiranju sistema rehabilitacije i značajnijem uključivanju udruženja invalida u planiranje zdravstvene zaštite.

Fondacija princeze Jelisavete i Svetski fond za rehabilitaciju organizovali su seminar profesionalnog usavršavanja za lekare i tehničare iz čitavog regiona, koji je održan od 6. do 8. jula 1998. godine u Zavodu za ortopedsku protetiku RUDO u Beogradu. Edukacija je za ustanove i medicinare bila potpuno besplatna, a imala je za cilj da polaznicima pruži informacije o najnovijim tehnološkim inovacijama na planu ortopedije i protetike, naprednim rešenjima koja pojeftinjuju i olakšavaju prizvodnju protetičkih pomagala. Američki stručnjaci Geri Bedard (Gary Bedard) i Artur Forman (Arthur Forman) obučili su, kroz ovaj trodnevni seminar, 54 lekara i tehničara iz medicinskih centara širom Jugoslavije i Republike Srpske za proizvodnju, adaptaciju i servisiranje svih vrsta proteza, nudeći im znanje kakvo je do tog trenutka bilo potpuno nepoznato u ovom delu Evrope.

Reagujući na najave mogućeg bombardovanja Srbije, kneginja Jelisaveta se, početkom oktobra 1998. godine, obratila pismom Medlin Olbrajt (Madeleine Albright), državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država:

“Kao američka državljanka čija je sudbina slična Vašoj, i kao jugoslovenska princeza, preklinjem vas da sprečite bombardovanje Srbije. Razgovarajući sa mnogim prijateljima iz Srbije, uvidela sam da bi bombardovanje bilo kontraproduktivno, da bi samo ojačalo nacionaliste na vlasti i ugušilo svaku mogućnost demokratije.

Znam da verujete da Milošević razume samo jezik grube sile, ali bi ga bombardovanje Srbije samo učvrstilo na vlasti i potkrepilo njegovu propagandu po kojoj je sve ovo međunarodna zavera usmerena na uništenje srpskog naroda, a samim tim i države. Još jednom Vas molim da nastavite Svoje napore na pronalaženju diplomatskog i političkog rešenja koje će podjednako koristiti srpskom narodu i albanskoj manjini na Kosovu.”