RSS RSS

» Fondacija » Događaji/Projekti » Saradnja sa Zavodom za ortopedsku protetiku iz Beograda

Saradnja sa Zavodom za ortopedsku protetiku iz Beograda

Fondacija princeze Jelisavete poklonila peć Institutu RUDO Fondacija princeze Jelisavete godinama neguje tesnu saradnju sa beogradskim Zavodom za ortopedsku protetiku RUDO. U periodu od 1995. do 1999. godine, Fondacija je obezbedila proteze i komponente za njihovo servisiranje za brojne pacijente Zavoda, nabavila infra-crvenu pećnicu za izradu protetičkih pomagala i dopremila je u Beograd, a u saradnji sa Svetskim fondom za rehabilitaciju (World Rehabilitation Fund) Fondacija je lekarima i tehničarima iz čitavog regiona pružila profesionalno usavršavanje na planu upotrebe novih materijala i tehnologija u izradi ortotičkih i protetičkih pomagala.

Zavod za ortopedsku protetiku RUDO je, tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, pored svojih redovnih pacijenata zbrinjavao i izbeglice i raseljena lica. Iako su na snazi bile sankcije Ujedinjenih nacija, uprava Zavoda je nastojala da obezbedi dovoljno humanitarne pomoći da nijedan pacijent ustanovu ne napusti bez adekvatne proteze. Međutim, do 1995. godine ovaj cilj je bilo sve teže ostvariti, pa je podrška Fondacije princeze Jelisavete postala nezamenljiva, posebno kada je reč o deci. Naime, iako su mališani činili relativno mali procenat ukupnog broja pacijenata Zavoda RUDO, njihov fiziološki razvoj zahtevao je da im se svakih 6 meseci izradi nova proteza što je – uz činjenicu da je rat još uvek bio u toku i da nije bilo moguće unapred predvideti broj onih koji će ubuduće potražiti pomoć ove zdravstvene ustanove – pred lekare i tehničare postavljalo nepremostive logističke teškoće.

Čim je stekla saznanja o problemima Zavoda za ortopedsku protetiku RUDO, Fondacija princeze Jelisavete se angažovala na njihovom rešavanju. Princeza Jelisaveta se posvetila organizovanju brojnih humanitarnih manifestacija na kojima su prikupljana značajna sredstva za kupovinu odgovarajućih proteza, materijala za njihovu izradu i delova za servisiranje, a potom je takve humanitarne pošiljke dopremala u Srbiju, ne propuštajući da u svakoj svojoj poseti Beogradu donese bar nešto od pomoći, makar i u ličnom prtljagu. Princeza i njena Fondacija su na taj način direktno doprinele da desetine mladih i odraslih pacijenata Zavoda RUDO lakše savladaju traume izbeglištva i vode zdrav, udoban i dostojanstven život.

Fondacija princeze Jelisavete poklonila peć Institutu RUDO Fondacija princeze Jelisavete je 25. oktobra 1997. godine beogradskom Zavodu za ortopedsku protetiku RUDO poklonila specijalnu infra-crvenu peć (tešku 450 kg) za proizvodnju protetičkih pomagala, kao i dovoljno sirovina i materijala da se  napravi 200 veštačkih udova.

Tokom 1998. godine, Fondacija princeze Jelisavete proširila je svoje aktivnosti na planu humanitarne orto-protetičke pomoći na saradnju sa Svetskim fondom za rehabilitaciju. Princeza Jelisaveta je u društvu Entonija Starosa (Anthony Staros), glavnog konsultanta Fonda, posetila Banja Luku, gde su se susreli sa predsednicom Republike Srpske Biljanom Plavšić i drugim državnim zvaničnicima, kako bi razgovarali o restruktuiranju sistema rehabilitacije i značajnijem uključivanju udruženja invalida u planiranje zdravstvene zaštite.

Fondacija princeze Jelisavete poklonila peć Institutu RUDO Fondacija princeze Jelisavete i Svetski fond za rehabilitaciju organizovali su seminar profesionalnog usavršavanja za lekare i tehničare iz čitavog regiona, koji je održan od 6. do 8. jula 1998. godine u Zavodu za ortopedsku protetiku RUDO u Beogradu. Edukacija je za ustanove i medicinare bila potpuno besplatna, a imala je za cilj da polaznicima pruži informacije o najnovijim tehnološkim inovacijama na planu ortopedije i protetike, naprednim rešenjima koja pojeftinjuju i olakšavaju prizvodnju protetičkih pomagala. Američki stručnjaci Geri Bedard (Gary Bedard) i Artur Forman (Arthur Forman) obučili su, kroz ovaj trodnevni seminar, 54 lekara i tehničara iz medicinskih centara širom Jugoslavije i Republike Srpske za proizvodnju, adaptaciju i servisiranje svih vrsta proteza, nudeći im znanje kakvo je do tog trenutka bilo potpuno nepoznato u ovom delu Evrope.

Krajem decembra 1999. godine Zavod za ortopedsku protetiku RUDO iz Beograda dodelio je princezi Jelisaveti specijalno priznanje, kojim je izrazio zahvalnost za njen višegodišnji humanitarni rad i pomoć pacijentima ove zdravstvene ustanove.