RSS RSS

» Fondacija » Događaji/Projekti » Projekat HELPING HEARTS

Projekat HELPING HEARTS

Fondacija princeze Jelisavete je u saradnji sa američkom organizacijom International Children’s Heart Foundation (ICHF) realizovala program „Helping Hearts“ („Srca koja pomažu“), koji je za cilj imao da pomogne beogradskom Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta putem stručnog usavršavanja medicinskog osoblja, donacija u lekovima i medicinskoj opremi, kao i hirurškim zahvatima na otvorenom srcu za mališane sa urođenim srčanim manama. Ovaj projekat od vitalnog značaja trajao je od 1997. do 1999. godine, upravo u periodu kada je Insitutu u Beogradu podrška bila najpotrebnija.

Statistički podaci pokazuju da se u Srbiji i okruženju godišnje rodi preko 350 mališana kojima je neophodna operacija na srcu kako bi preživeli. Kako Inistitut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta tokom poslednje decenije prošlog veka, usled ozbiljnog nedostatka lekove i medicinskog materijala i opreme, nije bio u situaciji da samostalno obavlja ovakve operacije, projekat „Helping Hearts“ pokrenut je iz želje da se konkretnim delovanjem smanji lista životno ugrožene dece.

Fondacija princeze Jelisavete našla je savršenog partnera za ovaj poduhvat u organizaciji ICHF i njenom osnivaču, predsedniku i medicinskom direktoru prof. dr Vilijemu Noviku (William Novick). ICHF je osnovana 1994. godine kao neprofitna fondacija koja svoje aktivnosti finansira iz donacija korporacija, profesionalnih i religijskih udruženja i pojedinačnih dobrotvora, a svoje sedište ima u Memfisu, u američkoj državi Tenesi. Organizacija je aktivna u zemljama u razvoju širom sveta, pomažući im stručnim planiranjem i primenom efikasnih projekata kardiološke zdravstvene zaštite najmlađih. Slogan ICHF glasi „Isceljujemo svet, srce po srce“ i na najlepši način sumira misiju ove organizacije koja se trudi da spasi što je moguće više dečijih života, u nadi da će bar jedan od malih pacijenata izrasti u uticajnog političara, mirotvorca, naučnika, filantropa ili filozofa čiji će rad pomoći ljudskom društvu da napreduje.

ICHF odlično poznaje teškoće u kojima rade kardiolozi u nerazvijenim zemljamama,  pa nastoji da smanji broj takvih problema tako što upućuje lekove, hirurški materijal i dijagnostičku opremu medicinskim ustanovama širom sveta i obučava hirurge u zemlji-domaćinu kako bi i sami bili u stanju da ubuduće pomognu svom narodu. Jednu od najvažnijih aktivnosti ICHF predstavljaju putovanja u zemlje kojima je potrebna pomoć, gde dr Novik i njegovo volonterski lekarski tim na licu mesta besplatno operišu bolesnu decu. Organizacija ovakvih poduhvata podrazumeva takvu proceduru po kojoj lekari u državi-domaćinu odaberu 20-40 mališana kojima je neophodna operacija na otvorenom srcu, a sve raspoložive informacije o njihovom stanju šalju u Memfis. Zatim ICHF pribavlja potrebne lekove, medicinski materijal i dijagnostičku opremu odgovarajuću za konkretne slučajeve i organizuje tim lekara koji će najpotpunije odgovarati potrebama države-domaćina. Odmah po dolasku u inostranu bolnicu, tim dr Novika počinje sa operativnim zahvatima i obavlja dve do tri operacije dnevno, kako bi izlečio svako dete sa preliminarne liste koje je dovoljno snažno da izdrži ovaj napor. ICHF je do danas organizovao 197 ovakvih putovanja na kojima je operisao hiljade dece sa urođenim srčanim manama, a samo u Beogradu je spasio živote 90 mališana.

Princeza Jelisaveta i dr Novik na Institutu MAJKA I DETE Tokom perioda 1997-1999, Fondacija princeze Jelisavete i ICHF su organizovali nekoliko dolazaka dr Novika i njegovog tima na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Beogradu, a pri svakom dolasku bolnici je uručena značajna humanitarna pomoć u stotinama kutija preko potrebnih lekova i hirurškog materijala, vrednih desetine hiljada američkih dolara. Volonterski ICHF timovi koji su operisali jugoslovensku decu izvodili su komplikovane operacije na najmlađim i najosetljivijim pacijentima Instituta, kao i na onim mališanima koji su imali najteže srčane mane, dok su beogradske kolege obučavali za jednostavnije zahvate koje ubuduće mogu samostalno da obave.

Krajem oktobra 1997. godine, Fondacija princeze Jelisavete počela je da traga za dobrotvorima koji će donirati po 1.500 $ po detetu, koliko je prosečno koštala operacija urođene srčane mane uz neophodni medicinski materijal koji je pratio. Sama Fondacija je finansirala prvih desetoro dece i prvih 20 operacija, dok je ostale dobročinitelje potražila u srpskoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama.

Beogradski Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dodelio je princezi Jelisaveti Karađorđević posebnu povelju, u zahvalnost za njen doprinos razvoju Instituta i dobrobiti dece.