RSS RSS

» Fondacija » Istorijat » 1991.

1991.

Princeza Jelisaveta na konferenciji o Dunavu Princeza Jelisaveta je u julu 1991. godine učestvovala u radu skupa održanog u sedištu Ujedinjenih nacija, na kome se Predsedavajućem Generalne skupštine UN i visokim zvaničnicima obratila saopštenjem pod naslovom „Ekološki održiv razvoj u slivu Dunava“. Ideje i predlozi koje je Princeza tom prilikom iznela zasnivali su se na stavu da je očuvanje dragocenog biodiverziteta na području Dunava nemoguće bez saradnje svih država kroz koje ova reka protiče. UNEP je prihvatio sugestije princeze Jelisavete i uvrstio ih u svoju listu zadataka koji se tiču „Projekta zaštite reke Dunava“.

Počektom jeseni, Princeza je predsedavala Ekološkom sesijom na Trećoj međunarodnoj naučnoj konferenciji “Dunav – reka saradnje”, koja je održana 21. septembra 1991. godine u Beogradu. Fondacija princeze Jelisavete je bila suorganizator ovog skupa koji je okupio 60 naučnika i zvaničnika iz 11 podunavskih zemalja.

U saradnji sa institutom Švajcer (Scweitzer) i francuskom humanitarnom grupom “Equilibre”, Fondacija princeze Jelisavete je do kraja 1991. godine raspodelila lekove, medicinsku pomoć i opremu u vrednosti od 5 miliona američkih dolara širom teritorije bivše Jugoslavije. Reagujući na vapaje majki mobilisanih vojnika, princeza Jelisaveta je na samom početku ratnih zbivanja u bivšoj Jugoslaviji pisala: “Majke, supruge, kćeri, moje sestre… Ogromna ljubav koju gajite prema svojim porodicama ima beskrajno veću snagu nego mržnja. Neka jadni, nesigurni i neodgovorni ljudi koji pozivaju na ratovanje, objave rat svom egou, a ne našoj deci. Naša zemlja je dovoljno propatila. Više ne sme doći do krvoprolića… Moj sin ima 21 godinu i ne želim da pogine bez razloga, ubijen od bratovljeve ruke.”