RSS RSS

» Fondacija » Događaji/Projekti » Projekat ekološke zaštite sliva Dunava

Projekat ekološke zaštite sliva Dunava

Princeza Jelisaveta na konferenciji o Dunavu Princeza Jelisaveta predsedavala je Ekološkom sesijom na Trećoj međunarodnoj naučnoj konferenciji “Dunav – reka saradnje”, koja je održana 21. septembra 1991. godine u Beogradu. Fondacija princeze Jelisavete je bila suorganizator ovog skupa koji je okupio 60 naučnika i zvaničnika iz 11 podunavskih zemalja.

Od samog svog osnivanja, Fondacija princeze Jelisavete je posebnu pažnju poklanjala problemima očuvanja životne sredine, naročito se usredsređujući na pitanja održivog razvoja. Već u prvoj godini svog rada, Fondacija je napravila saradnju sa Ekološkim programom Ujedinjenih nacija (UNEP – United Nations Environment Programme), kako bi došla u priliku da aktivno doprinese ekološkoj zaštiti Dunava, najveće reke Balkana.

Upravo iz tog razloga, princeza Jelisaveta je u julu 1991. godine učestvovala u radu skupa održanog u sedištu Ujedinjenih nacija, na kome se Predsedavajućem Generalne skupštine UN i visokim zvaničnicima obratila saopštenjem pod naslovom „Ekološki održiv razvoj u slivu Dunava“. Ideje i predlozi koje je Princeza tom prilikom iznela zasnivali su se na stavu da je očuvanje dragocenog biodiverziteta na području Dunava nemoguće bez saradnje svih država kroz koje ova reka protiče. UNEP je prihvatio sugestije princeze Jelisavete i uvrstio ih u svoju listu zadataka koji se tiču „Projekta zaštite reke Dunava“.

Sigurna da se bori za vredan cilj, princeza Jelisaveta je kroz svoju Fondaciju bez oklevanja pomogla organizaciju Međunarodne naučne konferencije „Dunav – reka saradnje“, koja je u septembru iste godine održana u Beogradu, uprkos činjenici da je proces raspadanja bivše Jugoslavije u tom trenutku već započeo, a Zapad područje Balkana smatrao izrazito nestabilnim.