RSS RSS

» Fondacija » Istorijat » 1997.

1997.

Fondacija princeze Jelisavete poklonila peć Institutu RUDO Fondacija princeze Jelisavete je tokom 1997. godina nastavila uspešnu saradnju sa Zavodom za ortopedsku protetiku RUDO iz Beograda. Fondacija je u maju te godine povezala RUDO sa Svetskim fondom za rehabilitacuju, i omogućila da Artur Formen, jedan od glavnih tehničara ove organizacije, održi sedmodnevnu obuku za tehničare iz Beograda. Polaznici seminara su se upoznali sa novim plastičnim materijalima i inovativnim načinima njihove obrade kako bi se proizvele proteze udobnije za pacijente. Pored toga, Fondacija princeze Jelisavete je 25. oktobra 1997. godine beogradskom Zavodu za ortopedsku protetiku RUDO poklonila specijalnu infra-crvenu peć (tešku 450 kg) za proizvodnju protetičkih pomagala, kao i dovoljno sirovina i materijala da se  napravi 200 veštačkih udova.

Tokom oktobarske posete Beogradu, Fondacija je na licu mesta kupila veću količinu igračaka, koje je Princeza lično uručila svakom od 300 mališana smeštenih u Domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici.

Ovo je godina u kojoj je započeo jedan od najvažnijih prorama Fondacije princeze Jelisavete – “Helping Hearts”. Projekat je imao za cilj da pomogne beogradskom Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta putem stručnog usavršavanja medicinskog osoblja, donacija u lekovima i medicinskoj opremi, kao i hirurškim zahvatima na otvorenom srcu za mališane sa urođenim srčanim manama. Projekat je realizovan u saradnji sa organizacijom “International Children’s Heart Foundation” i njenim osnivačem prof. dr Vilijemom Novikom. Krajem oktobra 1997. godine, Fondacija princeze Jelisavete je u Institut “Majka i dete” dopremila prvu pošiljku lekova i hirurške opreme neophodnih za predstojecu posetu dr Novika, a istovremeno je počela da traga za dobrotvorima koji će donirati po 1.500 $ po detetu, koliko je prosečno koštala operacija urođene srčane mane uz neophodni medicinski materijal koji je pratio. Sama Fondacija je finansirala prvih desetoro dece i prvih 20 operacija, dok je ostale dobročinitelje potražila u srpskoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama.