RSS RSS

» Princeza Jelisaveta » Događaji » Humanitarna aukcija za pomoć školi “Anton Skala”

Humanitarna aukcija za pomoć školi “Anton Skala”

“Delta fondacija” je u utorak, 7. feburara 2012. godine, u hotelu “Kontinental” održala humanitarnu aukciju 13 predmeta poznatih domaćih i inostranih ličnosti iz domena kulture, umetnosti, sporta i biznisa. Prodajom ovih predmeta prikupljeno je 33.700 evra, a sva novčana sredstva sakupljena u ovoj akciji namenjena su poboljšanju nastave i kvaliteta života učenika Škole za osnovno i srednje obrazovanje dece sa invaliditetom “Anton Skala” iz Stare Pazove. Početna cena za svaki od ponuđenih i prodatih aukcijskih predmeta bila je 500 evra, a na listi dragocenosti našle su se lične stvari, rukopisi i potpisi znamenitih ljudi iz javnog života i bliže i dalje istorije.

Aukcija “Delta fondacije” otvorena je setom češkog porcelana iz kolekcije kneginje Jelisavete Karađorđević, verifikovanim kraljevskim pečatom, a među ostalim prodatim predmetima našli su se i takvi rariteti kao što su: potpis engleskog kralja Džordža Trećeg; uvodna reč kneza Pavla za “Umetnički pregled” iz 1937. godine; knjiga “Partitura mog života” dirigenta Zubina Mehte – jedan od ukupno deset primeraka sa potpisom autora; držač za violinu virtuoza Stefana Milenkovića; knjiga “Prijatelji moga veka” Dobrice Ćosića, u kompletu sa naočarima i futrolom za naočari ovog književnika; reprodukcija pasoša Kneževine Srbije na ime Vuka Stefanovića Karadžića, izdatog 1852. godine; pismo kneginje Ljubice iz 1842. godine; uramljeno pismo Evite Peron sa originalnom kovertom; kopačka Kristijana Ronalda; patika i majica Rafaela Nadala; nalivpero Miroslava Miškovića, predsednika “Delta holdinga”… Predmet koji je na aukciji postigao najvišu cenu bio je plakat štampan povodom 25. godišnjice snimanja filma “Kum” (režija: Frensis Ford Kopola, 1972), koji je u Beograd stigao sa potpisima Marlona Branda, Ala Paćina, Džejmsa Kana, Roberta Divala i Dajane Kiton.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Anton Skala” iz Stare Pazove bavi se kontinuiranom edukacijom i rehabilitacijom dece sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. U okviru osnovnog obrazovanja Škola izvodi programe za decu sa lakom, umerenom i višestrukom mentalnom ometenošću i za decu sa autizmom. Program se realizuje u formi poludnevne nastave, individualne nastave i produženog boravka. Škola raspolaže specijalizovanim kabinetima u kojima se odvijaju individualne aktivnosti – psihomotorne vežbe, logopedske vežbe i korektivno-preventivne vežbe i i igre. Učenicima su na raspolaganju brojne vannastavne aktivnosti, poput likovne, saobraćajne i sportske sekcije, i raznovrsnih slobodnih aktivnosti. Srednjoškolski program izvodi se za učenike sa lakom mentalnom ometenošću, a obuhvata jednogodišnje osposobljavanje za rad, kao i dvogodišnje i trogodišnje obrazovanje za obrazovne profile Bravar i Ručni tkač. Škola “Anton Skala” je otvorila i dnevni boravak “Iskorak” za pružanje podrške licima s posebnim potrebama nakon završenog školovanja.

Nastavnici i saradnici škole “Anton Skala”, koji svakodnevno posvećeno rade na uključivanju 135 učenika u svakodnevni život, bore se i sa problemom nedostatka adekvatanog prostora i dotrajale školske zgrade, koja je ugrožena vlagom. Poseban problem predstavlja prevoz dece od kuće do škole, a neki od učenika sa invaliditetom uopšte nisu u mogućnosti da pohađaju nastavu. Zbog toga je, u dogovoru s rukovodstvom škole, odlučeno da sva sredstva prikupljena na aukciji budu iskorišćena za nabavku kombi vozila za prevoz ovih mališana, čime će svoj deci biti dostupna ne samo redovna nastava, već i nega, briga i redovni obroci, koje obezbeđuje škola “Anton Skala”.

Saznajte više…

“Đacima ‘Antona Skale’ aukcija ulepšala školovanje” (Politika, 8. februar 2012.)