RSS RSS

» Fondacija » Događaji/Projekti » Podrška Milosrdnom fondu “Svetlost”

Podrška Milosrdnom fondu “Svetlost”

Fondacija princeze Jelisavete Karađorđević posebno brine o slepim i slabovidim osobama, zbog čega podržava Milosrdni fond „Svetlost“ i Dom slepih Srbije u Pančevu. Princeza Jelisaveta je imenovana za člana Saveta Milosrdnog fonda “Svetlost”, a u radu ovog tela su učestvovali i eminentni umetnici i političari, poput slikarke Olje Ivanjicki, filmskog reditelja Gorana Paskaljevića i Božidara Đelića, političara i finansijskog eksperta.

U Srbiji ima preko 12.000 slepih i teško slabovidih osoba. Neki od ovih ljudi su rođeni slepi, dok su drugi bez vida ostali usled povrede ili bolesti. Svakome od njih je teško da se suoči sa životom bez vida, iza zida mraka u kome je sam i bez ikakve nade.

Jedina ustanova u Srbiji gde mogu da se smeste slepi koji nemaju porodicu  jeste Dom slepih Srbije u Pančevu. Međutim, broj onih kojima je pomoć potrebna daleko prevazilazi kapacitete ove ustanove.

Osnovna misija Doma slepih odnosi se na osposobljavanje slepih i slabovidih za funkcionalno življenje. Instruktori obučavaju štićenike doma za takve svakodnevne aktivnosti kao što su: korišćenje belih štapova i sigurno samostalno kretanje, učenje Brajeve azbuke, pa čak i moguće sticanje profesije kroz koju bi mogli da se integrišu u normalan život. Centar se takođe brine da angažuje stručnjake za rad sa slepima i slabovidima, a u okviru posebnih projekata teži da obezbedi obuku pasa-vodiča i da organizuje širu mrežu dnevnih centara za okupljanje i rehabilitaciju slepih u svim većim gradovima Srbije.

Ovakvi regionalni centri za dnevni boravak organizuju se u saradnji sa lokalnim zajednicama, a neophodni su Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Subotici, Kraljevu, Ćupriji i Jagodini. Centri imaju za cilj da slepima pruže mogućnost da u svom mestu imaju prostor koji mogu svakodnevno da posećuju, u kome imaju priliku da se druže i socijalizuju, da uče (od upotrebe belog štapa do obuke za rad na kompjuteru za slepe), da se zabave i osposobe za funkcionalno življenje – rečju, da se ravnopravno uključe u društvo. To konkretno podrazumeva usvajanje takvih veština kao što su: kretanje uz pomoć belog štapa i orijentacija u prostoru; održavanje lične higijene (samostalno oblačenje, brijanje, pranje zuba, tuširanje); snalaženje u domaćinstvu (upotreba pribora za jelo, prepoznavanje namirnica, kuvanje kafe ili čaja, upotreba kućnih električnih uređaja – CD plejera, televizora, usisivača, frižidera); snalaženje na javnim mestima (korišćenje novca, odlazak u prodavnicu, korišćenje javnog prevoza, bonton u restoranu, na koncertu…); opismenjavanje na Brajevom pismu, upotreba kompjutera i drugih pomagala namenjenih slepima; kreativno i umetničko izražavanje (pletenje, tkanje, vajanje, izrada keramike, gluma, sviranje na raznim instrumentima, horsko pevanje); zabava i socijalizacija (kako se igraju karte, domine i druge društvene igre sa Brajevim oznakama).

Centri takođe imaju za cilj da organizuju interakciju između svojih štićenika i ljudi sa drugačijim posebnim potrebama, kao i gostovanja volontera – vajara, keramičara, pisaca, glumaca i muzičara. U tu svrhu, centri sarađuju sa lokalnim osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama, privrednim organizacijama, kulturno-umetničkim društvima i kreativnim pojedincima, a slepi i slabovidi izlaze iz prostora centra, odlaze u posete drugim institucijama, idu na koncerte i šetnje po gradu, posećuju zabave i takmičenja u društvenim igrama i izlažu svoje rukotvorine u lokalnoj zajednici.

Ovako organizovani centri ne samo da slepima obezbeđuju sadržajan i dostojanstven život, već njihovim porodicama – po pravilu siromašnim – pružaju priliku da rade i privređuju.

Nove kuće u pančevačkom domu za slepe: "Apatinska kuća"

Uz pomoć donatora Milosrdni fond „Svetlost“ je podigao tri nove montažne kuće za stare slepe i slabovide. Kuće su izgrađene u krugu doma slepih „Zbrinjavanje“ u Pančevu. Njihovim podizanjem treba znatno da se unaprede uslovi življenja starih lica oštećenog vida koji nemaju obezbeđenu porodičnu brigu i smeštaj. Prema planu Fonda „Svetlost“, na istom mestu treba da se podigne ukupno 15 kuća, koje imaju po tri dvokrevetne sobe, dnevni boravak, kuhinju i dva kupatila. Tri prvoizgrađene kuće su opremljene savremenim nameštajem i uređajima.

Svečanost otvaranja izgrađenih kuća održana je 22. maja 2008. godine. Između ostalih, događaju su prisustvovali članovi Saveta Milosrdnog fonda „Svetlost“: princeza Jelisaveta Karađorđević, potpredsednik Vlade Božidar Đelić, slikarka Olja Ivanjicki, dr Jagoda Jorga, predstavnici Saveza slepih Srbije u ovom Savetu: predsednik Milan Stošić i Dragiša Drobnjak, predsednik opštine Pančevo, Srđan Miković, predstavnici donatora, kao i predstavnici medija.

Zvanice su se obratile prisutnima sa temelja četvrte kuće. Vrpcu su presekli predsednik Saveta princeza Jelisaveta Karađorđević, Božidar Đelić, Olja Ivanjicki i dr Jagoda Jorga.

Saznajte više…