RSS RSS

» Princeza Jelisaveta » Događaji » Princeza Jelisaveta na okruglom stolu o knezu Pavlu

Princeza Jelisaveta na okruglom stolu o knezu Pavlu

Okrugli sto sa naslovom “27. mart 1941: Knez Pavle u vihorima evropske politike” održan je od 25. do 27. marta 2003. godine u Domu Vojske u Beogradu. Na skupu su učestvovali istoričari i publicisti koji dobro razumeju istorijske okolnosti pod kojima su se odigrali događaji vezani za 27. mart 1941., a prisustvovala mu je i Nj.K.V. kneginja Jelisaveta Karađorđević.

Kneginja Jelisaveta otvorila je Okrugli sto rečima: “Od najveće je važnosti da se (…) izloži istina o politici kneza Pavla, o dobu regentstva i objasne martovski događaji davne 1941. godine. Vrlo sam srećna što mogu ovde, u Domu Vojske, nekadašnjem Domu ratnika koji je dat na upotrebu dok je moj otac vladao, da pozdravim učesnike Okruglog stola, vas gospodo – profesore, doktore i magistre nauka – sve vas koji ćete se potruditi da za ova tri dana, koliko će trajati izlaganja, bude novom svetlošću otrgnuto od mraka to značajno doba naše istorije. Zahvalna sam vam i sigurna sam da će zahvaljujući vama (…) pasti mnogi velovi koji su sve ove 62 godine skrivali istinu.”

Radovi izloženi na Okruglom stolu “27. mart 1941: Knez Pavle u vihorima evropske politike” prikupljeni su, autorizovani i predstavljeni u Zborniku radova koji je objavila Zlatna knjiga (Beograd, 2003; ISBN: 86-82479-23-0). Kako je navedeno u tekstu Uvoda, “jugoslovenska i srpska istoriografija i publicistika i dan-danas imaju svoj negativan sud o knezu Pavlu Karađorđeviću. Posle smrti Josipa Broza Tita nastupila su nešto drugačija vremena i za kritičko vrednovanje mnogih dotadašnjih ocena istorijskih događaja i ličnosti. Raspad komunističke Jugoslavije doprineo je tom procesu još više.”

Saznajte više…

Pročitajte odabrane tekstove Okruglog stola “27. mart 1941: Knez Pavle u vihorima evropske politike”, objavljene u istoimenom Zborniku radova…