RSS RSS

» Princeza Jelisaveta » Događaji » Princeza Jelisaveta – pokrovitelj Internet portala “27. mart”

Princeza Jelisaveta – pokrovitelj Internet portala “27. mart”

Internet portal “27. mart” počeo je sa radom 14. oktobra 2008. godine pod pokroviteljstvom princeze Jelisavete. Sajt je posvećen životu i ličnosti kneza Pavla Karađorđevića, kao i rasvetljavanju okolnosti koje su dovele do svrgavanja namesništva, uličnih demonstracija od 27. marta 1941. i dugogodišnjeg progona kneza Pavla i njegove porodice.

Pored tekstova koji istražuju okolnosti vezane za ovaj važan istorijski datum, kao i fotografija koje otkrivaju duh epohe i aktere dramatičnih događaja, posebnu pažnju zaslužuje i predstavljena arhivska građa. U pitanju je, pre svega, arhiva kneza Pavla – kolekcija značajnih dokumenata, brižljivo čuvanih na Univerzitetu Kolumbija (SAD) – čijim se premijernim objavljivanjem istraživačima i najširoj javnosti pruža jedinstveni uvid u do sada nedostupne primarne istorijske izvore.

Urednik sajta “27. mart” je Miodrag Janković, istoričar, novinar i književnik, autor 12 knjiga, među kojima su i “Knez Pavle – od lepote do istine” i “Istina o 27. martu”.

Gospodin Janković u svom Uvodniku (www.27mart.com) upozorava da “istina suviše trpi, ali se nikad ne gasi. (…) Naša je namera da vam predložimo sasvim novo, moderno čitanje istorije. Sve na ovom portalu gravitira oko jedne tačke, jednog datuma i jedne velike ličnosti srpske istorije: Njegovog Kraljevskog Visočanstva kneza Pavla Karađorđevića. Potrudili smo se da vam pružimo dovoljno materijala za razumevanje perioda koji je prethodio 27. martu 1941. godine, a isto tako imate na raspolaganju i dosta toga o ljudima i događajima posle ovog datuma. Poznato je da istorija ima samo sećanje, dakle pouku, ali napred ne ume da načini ni jedan jedini korak. Ipak, 27. mart je, pokazalo se, prisutan i u ovom našem vremenu, kao sećanje loše savesti. Čini se da nam istorija ne dopušta da bilo šta zaboravimo od mračnih dela prethodnih generacija. Produbljivanjem naših znanja o 27. martu biće nam lakše da razumemo mnoga savremena zbivanja u našoj zemlji, da jasno shvatimo čime sve ne treba opterećivati budućnost Srbije. A to će, uz vašu pomoć, biti ozbiljan korak unapred. Ceo ovaj poduhvat ne bi bio moguć bez velikih napora i zalaganja Nj.K.V. kneginje Jelisavete Karađorđević. Ljubav i poštovanje koje kneginja Jelisaveta gaji prema uspomeni na svoga oca – kneza Pavla – pokretači su njenih stalnih nastojanja da se skinu velovi neistina sa ovog dela srpske istorije. Već punih 25 godina kneginja Jelisaveta sama prikuplja dokumenta po arhivima, inicira pisanje o 27. martu i radi na pravednom sagledavanju i vrednovanju uloge kneza Pavla u istoriji Srbije dvadesetog vekа. (…) Ovaj Internet portal je, dakle, nastao zbog želje kneginje Jelisavete da nam pomogne tako što će nam istorija njene porodice svima biti za pouku, od čega ćemo, ona se nada, imati koristi u budućnosti.”

Saznajte više…

Posetite sajt “27.mart”…